MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi lớn từ đầu tư tài chính, MHC hoàn thành gấp hơn 2 lần kế hoạch năm 2016 chỉ sau 9 tháng

31-10-2016 - 09:27 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng, MHC đạt 93,23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 3 lần lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015 và gấp hơn 2 lần kế hoạch đặt ra trong năm 2016 (44 tỷ đồng).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của CTCP MHC (Mã CK: MHC), doanh thu thuần quý 3 của công ty đạt 11,09 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2015. Giá vốn hàng bán giảm 29%, chậm hơn tốc độ giảm doanh thu đã kéo lãi gộp MHC chỉ còn 1,08 tỷ đồng.

Tuy vậy, doanh thu tài chính MHC tăng vọt từ mức 1,28 tỷ đồng trong quý 3/2015 lên 26,02 tỷ đồng, chủ yếu bởi lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính. Ngoài ra, MHC cũng được hoàn nhập 3,52 tỷ đồng chi phí tài chính trong quý 3.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, MHC ghi nhận 28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng, MHC đạt 93,23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 3 lần lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015 và gấp hơn 2 lần kế hoạch đặt ra trong năm 2016 (44 tỷ đồng). Trong đó, hoạt động tài chính đã đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của công ty.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản MHC đạt 561 tỷ đồng. Trong đó, giá trị chứng khoán kinh doanh chiếm 215 tỷ đồng và công ty đã trích lập dự phòng 9,6 tỷ đồng. Hiện tại, MHC có 247 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và chủ yếu là các khoản đặt cọc đầu tư (chiếm 235 tỷ đồng).

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên