MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mới nhất tháng 6/2024: Gửi online 18 tháng có lãi suất tốt nhất

19-06-2024 - 18:27 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 6, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) áp dụng lãi suất huy động cao nhất là 5,6%/năm, dành cho tiền gửi trực tuyến của khách hàng cá nhân tại các kỳ hạn 18 – 60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mới nhất tháng 6/2024: Gửi online 18 tháng có lãi suất tốt nhất- Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 06/2024

Khảo sát vào giữa tháng 6, lNgân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã tăng lãi suất huy động tiền gửi tại quầy ở các kỳ hạn 1 – 5 tháng thêm 0,2%/năm và giữ nguyên các kỳ hạn còn lại so với tháng 5. Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank hiện dao động trong khoảng 0,2 - 5,3%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất là 2,0%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng là 5%/năm.

Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng thông thường gửi tiền tại quầy là 5,3%/năm, áp dụng đối với các kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức nhận lãi linh hoạt khác để khách hàng tham khảo và lựa chọn như: nhận lãi trước (lãi suất 1,99 - 4,79%/năm), nhận lãi hàng tháng (lãi suất 2,0 - 5,05%/năm), nhận lãi hàng quý (lãi suất 3,17 - 5,07%/năm).

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng với số tiền tối thiểu 300 tỷ đồng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6,5%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân thông thường tại LPBank tháng 6/2024

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

01 tháng

1.99

2.00

02 tháng

1.99

2.00

2.00

03 tháng

2.28

2.30

2.30

04 tháng

2.28

2.29

2.30

05 tháng

2.27

2.29

2.30

06 tháng

3.15

3.18

3.19

3.20

07 tháng

3.14

3.17

3.20

08 tháng

3.13

3.17

3.20

09 tháng

3.12

3.17

3.17

3.20

10 tháng

3.11

3.16

3.20

11 tháng

3.10

3.16

3.20

12 tháng

4.76

4.89

4.91

5.00

13 tháng

4.74

4.88

5.00

15 tháng

4.70

4.86

4.88

5.00

16 tháng

4.68

4.85

5.00

18 tháng

4.65

4.83

4.85

5.00

24 tháng

4.79

5.05

5.07

5.30

25 tháng

4.77

5.04

5.30

36 tháng

4.57

4.93

4.95

5.30

48 tháng

4.37

4.82

4.84

5.30

60 tháng

4.19

4.71

4.73

5.30

Nguồn: LPBank.

Lãi suất tiết kiệm online LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 06/2024

Với hình thức gửi tiền trực tuyến trên Lienviet24h, LPBank đã đồng loạt tăng 0,1 – 0,6 điểm % ở nhiều kỳ hạn so với cùng kỳ tháng 5.

Theo đó, lãi suất tiền gửi online của LPBank dao động trong khoảng 0,2% - 5,6%/năm, cao hơn 0,3 - 0,8%/năm so với hình thức tiết kiệm tại quầy ở nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất là 3,2%/năm; kỳ hạn 2 - 4 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 6 - 8 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 9 - 10 tháng là 4,5%/năm; 11 tháng là 4,6%/năm; 12 -13 tháng là 5,1%/năm; 15 – 16 tháng là 5,3%/năm.

Mức lãi suất cao nhất dành cho tiền gửi online của khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, áp dụng đối với kỳ hạn 18 – 60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác đối với tiền gửi online như: lãi trả trước (3,19 - 5,16%/năm); lãi trả hàng tháng (3,29 - 5,39%/năm), lãi trả hàng quý (4,38 - 5,41%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 6/2024

Kỳ hạn

Lãi suất huy động VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

1 tháng

3.19

3.20

2 tháng

3.28

3.30

3.30

3 tháng

3.27

3.29

3.30

4 tháng

3.26

3.29

3.30

5 tháng

3.35

3.38

3.40

6 tháng

4.30

4.36

4.38

4.40

7 tháng

4.29

4.35

4.40

8 tháng

4.27

4.34

4.40

9 tháng

4.35

4.43

4.45

4.50

10 tháng

4.33

4.43

4.50

11 tháng

4.41

4.51

4.60

12 tháng

4.85

4.98

5.01

5.10

13 tháng

4.83

4.97

5.10

15 tháng

4.97

5.14

5.16

5.30

16 tháng

4.95

5.13

5.30

18 tháng

5.16

5.39

5.41

5.60

24 tháng

5.03

5.32

5.34

5.60

25 tháng

5.01

5.31

5.60

36 tháng

4.79

5.19

5.21

5.60

48 tháng

4.57

5.06

5.09

5.60

60 tháng

4.37

4.95

4.97

5.60

Nguồn: LPBank

Lãi suất tiết kiệm LPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 06/2024

Trong tháng 6, lãi suất huy động dành cho tiền gửi khách hàng doanh nghiệp tại LPBank không thay đổi so với tháng trước và dao động trong khoảng 0,2 – 4,5%/năm, đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 3,4%/năm.

Hiện, mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank là 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12-60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác cho khách hàng doanh nghiệp: Lãi trả trước (1,99 - 4,3%/năm), lãi trả hàng tháng:(2,0 - 4,41%/năm), lãi trả hàng quý (3,37 - 4,43%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank tháng 06/2024 

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.2

02 tuần

0.2

03 tuần

0.2

01 tháng

1.99

2.0

02 tháng

1.99

2

2.0

03 tháng

2.28

2.3

2.3

04 tháng

2.28

2.29

2.3

05 tháng

2.27

2.29

2.3

06 tháng

3.34

3.38

3.39

3.4

07 tháng

3.33

3.37

3.4

08 tháng

3.32

3.37

3.4

09 tháng

3.31

3.36

3.37

3.4

10 tháng

3.3

3.36

3.4

11 tháng

3.29

3.35

3.4

12 tháng

4.3

4.41

4.43

4.5

13 tháng

4.29

4.4

4.5

15 tháng

4.26

4.39

4.4

4.5

18 tháng

4.21

4.36

4.38

4.5

24 tháng

4.12

4.32

4.33

4.5

36 tháng

3.96

4.23

4.24

4.5

48 tháng

3.81

4.15

4.16

4.5

60 tháng

3.67

4.07

4.08

4.5

Nguồn: LPBank

Tin Vũ

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên