MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗ 3 năm liên tiếp, Sông Đà 7 đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

11-04-2018 - 07:21 AM | Doanh nghiệp

Tổng 3 năm gần đây Sông Đà 7 lỗ hơn 243 tỷ đồng.

Sở GDCK Hà Nội vừa có công văn gửi CTCP Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7) yêu cầu công ty giải trình nguyên nhân tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết.

Theo đó Sở GDCK Hà Nội thông báo đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty trong đó kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp từ 2015, 2016 và 2017. Cổ phiếu SD7 thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.

Trước đó, trên BCTC công ty tự lập thể hiện, doanh thu thuần năm 2017 đạt 189,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn gần 37 triệu đồng, thoát lỗ trong gang tấc.

Tuy nhiên trên BCTC kiểm toán năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho thấy doanh thu thuần cả năm không thay đổi, đạt 189,45 tỷ đồng. Thậm chí giá vốn hàng bán được điều chỉnh giảm nhẹ gần 1 tỷ đồng.

Chi phí tài chính bị điều chỉnh tăng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên nội dung bị điều chỉnh mạnh nhất là khoản chi phí khác, tăng gần 17 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập. Do vậy, sau kiểm toán, thay vì thoát lỗ, thì Sông Đà 7 ghi nhận lỗ 17,59 tỷ đồng.

Trước đó năm 2016 công ty lỗ 211,32 tỷ đồng và năm 2015 lỗ 14,59 tỷ đồng. Tổng lỗ 3 năm liên tiếp lên đến 243,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên lũy kế hết năm 2017 Sông Đà 7 ghi nhận lỗ chưa phân phối hơn 17,59 tỷ đồng trong năm 2017, còn số lỗ trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2017 công ty đã thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp hết khoản lỗ lũy kế ghi nhận đến 31/12/2016.

Trên BCTC kiểm toán năm 2017 kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc công ty ghi nhận tổn thất của dự án Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang và Dự án Khu đô thị Đồng Quang số tiền 17,6 tỷ đồng vào mục "chi phí khác" nhưng kiểm toán không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng cho biết hiện công ty đang trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư vào CTCP Thủy điện Nậm He và CTCP Khoáng sản và luyện kim Việt Nam, đồng thời công ty không trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào CTCP Sông Đà 702 tại thời điểm 31/12/2017. Kiểm toán không thu thập được bằng chứng liên quan để xác định giá trị các khoản trên và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nêu vấn đề nhấn mạnh, rằng kế hoạch ĐHCĐ đặt ra cho năm 2017 là lỗ 11 tỷ đồng, trong khi thực tế sau kiểm toán công ty lỗ 17,6 tỷ đồng. Sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.  

Nguyên Phương

Tài chính Plus

Trở lên trên