MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗ hơn 416 tỷ đồng năm 2017, PVX bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận năm 2018

11-06-2018 - 10:52 AM | Doanh nghiệp

Trong đó riêng quý 4/2017 PVX đã báo lỗ hơn 372 tỷ đồng.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC – mã chứng khoán PVX) công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 họp vào ngày 22/6 tới đây.

Năm 2017 báo lỗ hơn 416 tỷ đồng

Trong đó theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, PVC đạt gần 3.900 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 32% so với năm 2016 và vượt 11% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu từ công ty mẹ đạt trên 2.226 tỷ đồng.

Năm 2017 PVC đặt kế hoạch lãi 91,72 tỷ đồng nhưng kết quả thực hiện báo lỗ hơn 416,3 tỷ đồng.

Trong năm 2017 Tổng công ty đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại PVSD thu về 30 tỷ đồng/30 tỷ đồng giá trị vốn đầu tư; thoái một phần vốn góp tại PVC-ID thu về 8,99 triệu đồng/7 triệu đồng giá trị đầu tư; Hoàn thành các thủ tục liên quan đến phần vốn góp của Tổng công ty tại Pacific. Đồng thời lựa chọn được nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại INT.

Trong năm 2018 Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục thoái vốn tại PVCLand, xúc tiến tìm đối tác và xây dựng phương án chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại Petrolink, PVC-Mekong và PVC-IC.

Bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Năm 2018 PVC xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 3.800 tỷ đồng, trong đó dự kiến doanh thu từ công ty mẹ khoảng 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý công ty đang để ngỏ kế hoạch lợi nhuận trong năm 2018, chỉ đặt mục tiêu nộp NSNN 205 tỷ đồng, tạo thu nhập bình quân 11,13 triệu đồng/người/tháng.  

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên