MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận năm 2022 tiếp tục phá đáy, Coteccons (CTD) đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 61 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2022 tiếp tục phá đáy, Coteccons (CTD) đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 61 tỷ đồng

Thời điểm cuối năm 2022, Coteccons còn gần 249 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trong đó ccq KIM GROWTH VN30 ETF, FPT, và MWG chiếm tỷ trọng lớn.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) ghi nhận 6.230 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp rất mỏng chỉ ở mức 2,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, vẫn khả quan hơn nhiều so với con số âm gần 3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 17% xuống còn 70 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gấp 6,3 lần lên hơn 59 tỷ do lãi vay cao cộng với khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 24 tỷ và khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán gần 10 tỷ. Chi phí doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao gần 183 tỷ đồng khiến Coteccons lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7 tỷ đồng trong quý 4.

Lợi nhuận khác dù giảm 17% so với cùng kỳ xuống mức 34 tỷ đồng nhưng vẫn là cứu cánh giúp doanh nghiệp thoát lỗ quý 4. Khoản mục này chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình. Kết quả, Coteccons lãi ròng gần 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ hơn 63 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận năm 2022 tiếp tục phá đáy, Coteccons (CTD) đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 61 tỷ đồng - Ảnh 1.

Luỹ kế năm 2022, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ nhờ vào khối lượng công việc bị dồn lại trong hai năm dịch bệnh. Doanh nghiệp xây dựng này lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm gần 54 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác (88 tỷ đồng), Coteccons vẫn lãi ròng gần 21 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2021 và là mức thấp nhất kể từ khi hoạt động.

Năm 2022, Coteccons lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 15.010 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận sau thuế thấp kỷ lục với chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và vừa đủ vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Lợi nhuận năm 2022 tiếp tục phá đáy, Coteccons (CTD) đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 61 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đáng chú ý, dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2022 của Coteccons lại âm đến 1.626 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn dương 421 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu do tăng mạnh các khoản phải thu và tồn kho.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Coteccons đã tăng 26% so với đầu năm lên mức gần 19.000 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.231 tỷ đồng, chủ yếu từ khách hàng và đã được doanh nghiệp trích lập dự phòng 1.049 tỷ đồng. Khoản dự phòng nợ xấu này chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và CTCP Đầu tư Minh Việt.

Thời điểm 31/12/2022, Coteccons có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn gần 2.100 tỷ đồng và khoản đầu tư trái phiếu gần 567 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Coteccons còn dành gần 249 tỷ tiền nhàn rỗi đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó, các khoản đầu tư lớn trong danh mục gồm ccq KIM GROWTH VN30 ETF (49,5 tỷ), FPT (hơn 28 tỷ) và MWG (gần 26 tỷ), còn lại không được thuyết minh chi tiết. Coteccons phải trích lập dự phòng gần 61 tỷ tại ngày 31/12/2022 cho khoản đầu tư trên.

Lợi nhuận năm 2022 tiếp tục phá đáy, Coteccons (CTD) đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ gần 61 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên