MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021

May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021

Doanh thu tăng 19% giúp May Việt Tiến (VGG) lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ 2020.

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UpCOM: VGG) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 2.103 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 176 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 2/2020.

Trong kỳ VGG có 25,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50% so với cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết lãi 13 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí May Việt Tiến lãi sau thuế 64,6 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 2/2020. LNST công ty mẹ là 61,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 974 đồng.

May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Trước đó trong quý đầu năm VGG chỉ có lãi thấp, nhờ kết quả khởi sắc trong quý 2 mà luỹ kế 6 tháng VGG đạt 3.556 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ, LNST 6 tháng đạt gần 70 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái. LNST công ty mẹ là 66,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.065 đồng.

Năm 2021, Việt Tiến đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.090 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, đạt 180 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 2, VGG đã hoàn thành được 44% mục tiêu về doanh thu và 46% mục tiêu về LNTT.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của VGG đạt 4.629 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó hàng tồn kho là 1.164 tỷ đồng tăng 27% so với đầu kỳ. Nợ phải trả còn 2.755 tỷ đồng, trong đó gần như là nợ ngắn hạn.

May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Lan Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên