MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 đạt 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2020

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 đạt 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2020

Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của Mỏ Việt Bắc tăng 74% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu đạt 1.366 tỷ đồng, tăng 11,1% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 7,6% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 298 tỷ đồng, tăng 25,8% so với quý 2/2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 19,3% quý 2 năm ngoái lên 21,8% quý 2 vừa qua.

Thêm vào đó, dù doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng, ngoài ra chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm được gần 4 tỷ đồng. Những yếu tố trên tác động khiến lợi nhuận sau thuế tăng đến 73,9% so với cùng kỳ, lên trên 126 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 111 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 đạt 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 95,4% lên mức 211 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 190 tỷ đồng. EPS đạt 2.081 đồng.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 đạt 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Về sản lượng, khối lượng than nguyên khai sản xuất trong nửa đầu năm đạt 878.817 tấn, hoàn thành 65,6% kế hoạch năm. Sản lượng than sạch sản xuất đạt 942.148 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 920.190 tấn... sản lượng xi măng+clinke tiêu thụ đạt hơn 1,25 triệu tấn. Giá trị hàng tồn kho đến cuối quý 2 còn 448 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

BCTC ghi nhận đến hết quý 2/2021 tổng nợ phải trả của công ty là 2.027 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 538 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dàu hạn 574 tỷ đồng.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên