MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp ở Quảng Nam xin chấm dứt hoạt động dự án vì khó khăn giải phóng mặt bằng

Một doanh nghiệp ở Quảng Nam xin chấm dứt hoạt động dự án vì khó khăn giải phóng mặt bằng

Công ty TNHH Phước Minh quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Phước Minh do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện dự án.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Phước Minh tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư số 2387/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh đối với dự án Khu du lịch Phước Minh tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Phước Minh.

Lý do Công ty TNHH Phước Minh quyết định chấm dứt hoạt động dự án do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hiệu lực, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 2387/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh và lưu giữ bản gốc theo quy định.

Đồng thời, các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có).

Công ty TNHH Phước Minh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo quyết định, tỉnh Quảng Nam chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư, Công văn số 3634/UBND-KTN ngày 2/7/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Lý do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình tài chính của chủ đầu tư giảm sút, không đủ để tiến hành thực hiện dự án theo cam kết với cơ quan Nhà nước nên Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án.

Theo THÀNH VÂN

nhadautu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên