MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ chính thức mở cửa nhập khẩu trái nhãn của Việt Nam

22-08-2019 - 15:15 PM | Thị trường

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam.

Bộ Công thương cho biết, trong ngày 15/08/2019, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cùng với Trưởng cơ quan Thương vụ đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xuất khẩu quả nhãn từ Việt Nam.

Theo đó, các điều kiện sau đây được áp dụng đối với nhập khẩu nhãn tươi từ Việt Nam cho người tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện nhập khẩu. 

Cụ thể, trước khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, doanh nghiệp nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp. Giấy phép nhập khẩu được cấp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập khẩu

Nếu nhà nhập khẩu nhận biết được các thông tin cung cấp cho nhân viên phụ trách an toàn sinh học là không chính xác hoặc còn thiếu, nhà nhập khẩu đó hoặc đại lý của họ phải thực hiện sớm nhất có thể việc.

Thông báo cho Giám đốc cơ quan an toàn sinh học,Cung cấp các thông tin bổ sung hoặc chính xác cho Giám đốc cơquan an toàn sinh học.

Các yêu cầu trước khi xuất khẩu hàng hóa, quả nhãn phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật, và quả nhãn phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc dưới đây. Để chứng minh cho sự phù hợp với các yêu cầu này, trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ thông tin bổ sung.

Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm (ví dụ, các mảnh từthân và lá, đất, hạt, hoặc các vật liệu ngoại lai khác).

Hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn. Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy đủnhằmmục đích truy xuất nguồn gốc.  Công đoạn đóng gói và vận chuyển không để ô nhiễm bởi kiểm dịch côn trùng hoặc các điều kiện liên quan.

Các lô hàng phải được kiểm tra khi cập cảng để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi thông quan.

Các lô hàng trong quá trình kiểm soát an toàn sinh học không được phép chuyển tiếp bằng đường bộ khi không được Bộ Nông nghiệp Úc đồng ý. Vận chuyển các lô hàng bằng đường không hoặc đường biển để kiểm tra tại cảng đến được cho phép.

Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992 bao gồm cả Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand. Các lô hàng thực phẩm có thểđược đưa ra để kiểm tra và phân tích theo quy định tại Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.

Vậy Bộ Công thương thông báo cho các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu trong nước nắm rõ tình hình để tiện trong điều tiết sản xuất và xuất khẩu trái nhãn trong thời gian tới.

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên