MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 4 lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ 2020

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 4 lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ 2020

Trong kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và chính sách giãn cách xã hội mà Năm Bảy Bảy không có doanh thu kinh doanh BĐS.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần vỏn vẹn 7 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.760 tỷ đồng. Nhờ giá vốn ghi âm 31,6 tỷ đồng nên lãi gộp đạt gần 39 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ NBB thu về gần 41 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng mạnh so với con số 692 triệu đồng quý 4 năm ngoái, trong đó có 21 tỷ đồng lãi tiền gửi tiền cho vay và 20 tỷ đồng phí huy động vốn HĐĐT. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 102 tỷ đồng xuống còn 38,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh từ 70 tỷ đồng xuống còn 232 triệu đồng. Hoạt động khác lỗ gần 10 tỷ đồng. Kết quả NBB lãi sau thuế 3 tỷ đồng giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 cùng với việc thực hiện các chính sách giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh bán hàng của NBB. Trong kỳ công ty không phát sinh doanh thu từ việc bàn giao và kinh doanh bất động sản.

Luỹ kế cả năm 2021, Năm Bảy Bảy đạt 565 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 84% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính và giảm mạnh chi phí bán hàng nên LNST đạt 338 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm ngoái, EPS đạt 4.344 tỷ đồng.

Năm 2021, Năm Bảy Bảy dự kiến tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2021, NBB mới chỉ hoàn thành được 40% mục tiêu về doanh thu và 75% mục tiêu về LNST.

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 4 lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Công ty đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hiện, NBB đang có khoản cho vay 563 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn của NBB đã giảm 22%, xuống còn 866 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của NBB hiện là 914 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu kỳ trong đó tập trung chính ở 2 dự án KDC Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (489 tỷ đồng) và KDC De-Lagi (308 tỷ đồng).

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 4 lãi vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Tổng nợ tương ứng tăng 10% lên 2.556,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay của NBB đã đạt gần 1.189 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm.

https://cafef.vn/nam-bay-bay-nbb-quy-4-lai-von-ven-3-ty-dong-giam-98-so-voi-cung-ky-2020-20220128232630287.chn

Việt Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên