MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Bắc Á dự tính những gì trong năm 2017?

11-04-2017 - 10:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 15/2/2017, Bắc Á đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng tối đa năm 2017 là 16%.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận 700 tỷ đồng

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình cổ đông vào đại hội thường niên (diễn ra vào ngày 15/4 sắp tới tại Nghệ An), Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua phát hành 50 triệu cổ phần. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 5.000 lên 5.500 tỷ đồng.

Hình thức tăng vốn bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu (khoảng 40 triệu cổ phần), phân phối lợi nhuận lũy kế (khoảng 6,2 triệu cổ phần) và chào bán riêng lẻ (khoảng 3,8 triệu cổ phần). Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2017.

Lãnh đạo ngân hàng Bắc Á cho biết, việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng được dự kiến phân bổ sử dụng một phần cho việc tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, một phần cho việc xây dựng và phát triển mạng lưới giao dịch, phần còn lại cho hoạt động đầu tư góp vốn và cho vay trung và dài hạn cho các khách hàng vay để đầu tư vào các ngành nghề áp dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm dự kiến (ĐVT: tỷ đồng)

Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm dự kiến (ĐVT: tỷ đồng)

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, Bắc Á dự kiến nâng mức tổng tài sản lên 91.142 tỷ đồng, tăng 20%; tiền gửi khách hàng tăng 20% lên 72.191 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 16% lên 55.283 tỷ đồng. Tỷ lệ thu dịch vụ/Lợi nhuận thuần là 5,3% (năm 2016 là 2%); Lợi nhuận trước thuế khoảng 700 tỷ, tăng trưởng 10%. BacABank cũng lên kế hoạch tăng thêm 23 điểm giao dịch lên 125 điểm, số lượng nhân viên tăng thêm 539 người lên 2.000 người.

Ngày 15/2/2017, Bắc Á đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng tối đa năm 2017 là 16%.

Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%

Tính đến hết năm 2016, tổng tài sản của Bắc Á Bank đạt gần 76 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Huy động vốn đạt hơn 60 nghìn tỷ, tăng 12,6%; tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 48 nghìn tỷ tương ứng tăng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,81%. Tổng số nợ xấu đã xử lý trong năm đạt 98,5 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu tự xử lý đăng ký với NHNN là 96,9 tỷ đồng. Dư nợ xấu đã bán cho VAMC đến thời điểm cuối năm là 601,3 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với đầu năm do thu được từ khách hàng và trong năm không phát sinh bán nợ cho VAMC. Nợ đã xử lý hạch toán ngoại bảng thu đạt 49,4 tỷ đồng được ghi nhận vào thu nhập.


Kết quả kinh doanh BacABank năm 2016

Kết quả kinh doanh BacABank năm 2016

Trong năm 2016, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 512 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2015, vượt 31% kế hoạch. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua. Chỉ số ROE trong năm đạt 10,23%, ROA đạt 0,67%. Hệ số an toàn vốn CAR trong năm 2016 đạt 12,8% nằm trong mức giới hạn quy định của NHNN.

Với kết quả trên, BacABank sẽ trình đại hội lần mức cổ tức 2016 là 8%. Ngoài ra, thù lao của hội đồng quản trị được đề xuất ở mức 0,25% lợi nhuận sau thuế.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên