MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 6.010 tỷ đồng trong năm nay

26-04-2017 - 21:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Năm 2017, ngân hàng NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi và từ việc thu hút thêm các cổ đông chiến lược, nâng vốn điều lệ lên mức 6.010 tỷ đồng,

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - mã: NVB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào chiều ngày 27/4.

Theo tài liệu trước Đại hội, năm 2017, ngân hàng NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi và từ việc thu hút thêm các cổ đông chiến lược, nâng vốn điều lệ lên mức 6.010 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt mức 94.567 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự kiến được NHNN chấp thuận, NCB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ khách hàng và TPDN lên gần 42.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng dự kiến đạt 57.477 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2016.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 351 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016. Mức nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo dưới 3%.

Ngân hàng cũng đưa ra dự kiến trong trường hợp mức vốn điều lệ không tăng trưởng theo kế hoạch nêu trên, kế hoạch kinh doanh có thể được điều chỉnh để phù hợp với mức tăng vốn điều lệ tương ứng.

Trong năm 2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 69.011 tỷ đồng tăng hơn 43% so với 2015, tổng huy động vốn đạt 62.488 tỷ đồng tăng 42% so với thực hiện 2015; tổng dư nợ khách hàng và cho vay TCTD là 36.580 tỷ đồng, tăng 37,3% so với 2015, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,9%. Thu phí dịch vụ tăng 55%. Nợ xấu được kiểm soát dưới 3% theo đúng yêu cầu của NHNN. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 211 tỷ, tăng hơn 90% so với năm 2015.

Theo ngân hàng lý giải, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 được cải thiện. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt mức khiêm tốn, do NCB thực hiện trích lập dự phòng để xử lý các khoản nợ trước năm 2013. Vốn chủ sở hữu là 3.228 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2015.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên