MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành dệt may phục hồi, quý 1 Vinatex lãi 200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ

Ngành dệt may phục hồi, quý 1 Vinatex lãi 200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ

Năm 2021, Vinatex (VGT) đặt mục tiêu lãi 700 tỷ đồng tăng 18% so với thực hiện 2020.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UpCOM: VGT) đã công bố BCTC quý 1/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.377 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ, nhờ tiết kiệm giá vốn nên lợi nhuận gộp đạt 385,7 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 1/2020.

Mặc dù doanh thu tài chính giảm gần một nửa từ 71 tỷ đồng xuống còn hơn 36 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ 146 tỷ đồng xuống còn gần 74 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí Vinatex lãi sau thuế 200,4 tỷ đồng, tăng 28,5% so với quý 1/2020, trong đó hơn một nửa thuộc về cổ đông không kiểm soát nên LNST thuộc về công ty mẹ là 99 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ.

Vinatex cho biết do sự phục hồi của ngành dệt may đã giúp hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và hầu hết các đơn vị thành viên trong Tập đoàn tăng so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2020, VGT đạt 14.843 tỷ đồng doanh thu và 593,4 tỷ đồng LNTT đều giảm so với cùng kỳ nhưng lần lượt vượt 1,4% và 55,5% kế hoạch. Sang năm 2021, VGT đặt mục tiêu doanh thu đạt 17.365 tỷ đồng và 700 tỷ đồng lợi nhuận lần lượt tăng 17% và 18% so với thực hiện 2020.

Ngành dệt may phục hồi, quý 1 Vinatex lãi 200 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tú Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên