MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Thủ Đức (TDH) giảm 17% lợi nhuận sau thuế sau soát xét bán niên

07-09-2017 - 09:33 AM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân chính do doanh thu tài chính bị điều chỉnh giảm mạnh do không được ghi nhận khoản đánh giá lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã chứng khoán TDH) vừa công bố giải trình chênh lệch giữa BCTC công ty tự lập và BCTC soát xét bán niên 2017.

Theo đó, trên BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2017 do công ty tự lập, khoản lợi nhuận sau thuế cả năm ghi nhận hơn 104,8 tỷ đồng, trong khi đó, sau soát xét LNST còn lại gần 87,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 17,5 tỷ đồng so với kết quả công ty tự lập.

Cùng với đó, LNST ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ cũng được tính lại còn 87,26 tỷ đồng, giảm 17,5 tỷ đồng so với kết quả công ty tự tính (104,78 tỷ đồng).

Nguyên nhân có sự chênh lệch này, phía Nhà Thủ Đức giải trình do kết quả kinh doanh của các công ty con – Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức bị điều chỉnh giảm hơn 76,7 tỷ đồng doanh thu sau soát xét.

Bên cạnh đó doanh thu tài chính hợp nhất cũng bị điều chỉnh giảm gần 25 tỷ đồng, từ 46,9 tỷ đồng theo số liệu công ty tự lập xuống còn 21,9 tỷ đồng sau soát xét do không được ghi nhận khoản đánh giá lại tài sản thuần của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh trên góc độ hợp nhất công ty con mà hiện Nhà Thủ Đức đang nắm giữ 51% vốn cổ phần.

Ngoài ra còn một số điều chỉnh nhỏ về tăng chi phí giá vốn, chi phí tài chính trong kỳ. Song song với đó, khoản lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết được điều chỉnh tăng hơn 2,53 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng phần lợi nhuận từ CTCP Phát triển Nhà Daewo...

Kết hợp với đó, phần chi phí thuế TNDN bị điều chỉnh tăng gần 1,85 tỷ đồng trong khi Chi phí Thuế TNDN hoán lại được điều chỉnh giảm do việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính và giảm doanh thu tài chính vào các công ty con và công ty liên kết.

Những điều chỉnh trên dẫn đến kết quả LNST hợp nhất sau soát xét bị điều chỉnh giảm từ 104,78 tỷ đồng xuống còn 87,26 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 17%.

Năm 2017 Nhà Thủ Đức đặt mục tiêu đạt 1.358 tỷ đồng doanh thu và 130,12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuê. Với kết quả đạt được sau soát xét, Nhà Thủ Đức hoàn thành được 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó thay vì tỷ lệ 81% như đã công bố trước đó.

Còn trên BCTC riêng, phần LNST sau soát xét lại được điều chỉnh tăng gần 7,4 tỷ đồng, lên 71,3 tỷ đồng do điều chỉnh giảm chi phí tài chính…

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên