MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nha Trang lên kế hoạch thu hồi gần 500ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp

17-05-2023 - 10:28 AM | Bất động sản

Nha Trang lên kế hoạch thu hồi gần 500ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP Nha Trang.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm nay, TP Nha Trang sẽ thu hồi hơn 407ha đất nông nghiệp và 78,49ha đất phi nông nghiệp.

Trong hơn 25.422ha diện tích tự nhiên, năm 2023, Tp.Nha Trang được phân bổ 10.285ha đất nông nghiệp, 8.612ha đất phi nông nghiệp và 6.524ha đất chưa sử dụng.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp dự kiến thu hồi, có 7,59ha đất ở tại nông thôn (chủ yếu tại xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái) và 18,32ha đất ở tại đô thị (chủ yếu tại P.Ngọc Hiệp, P.Vĩnh Phước, P.Phước Long, P.Vĩnh Nguyên).

Trong năm 2023, Tp.Nha Trang được giao chỉ tiêu chuyển 433,37ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng của 77,2ha trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 1,12ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Đối với đất chưa sử dụng, Tp.Nha Trang dự kiến sẽ sử dụng 67,66ha đất nông nghiệp tại P.Vĩnh Nguyên và P.Vĩnh Trường và 465,64ha đất phi nông nghiệp, chủ yếu tại P.Vĩnh Nguyên.

Bảo Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên