MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận dự án rồi bỏ hoang, không sử dụng sẽ vẫn phải nộp tiền thuê đất

30-11-2016 - 08:51 AM | Bất động sản

Nếu được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người được giao đất, cho thuê đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền bằng với mức thu tiền thuê đất hàng năm đối với thời gian chậm tiến độ.

Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao mà Bộ Tài chính vừa trình lên Chính phủ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo dự thảo quy định rõ: Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người được giao đất, cho thuê đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền bằng với mức thu tiền thuê đất hàng năm đối với thời gian chậm tiến độ.

Đơn giá thuê đất để xác định số tiền phải nộp được dựa trên cơ sở giá đất tại bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thì khoản tiền phải nộp được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm cho khoảng thời gian từ khi được giao đất đến thời điểm chính thức có quyết định thu hồi đất sau khi trừ đi thời gian xây dựng cơ bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định khi được cho thuê đất.

Thời gian xây dựng cơ bản được trừ tối đa không quá 3 năm đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 và không quá 2 năm đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau.

Được biết, dự thảo quy định như trên là nhằm hạn chế tình trạng đất bị bỏ hoang, lãng phí, chậm đưa đất vào khai thác, sử dụng tại khu kinh tế, khu công nghệ cao. Do vậy, tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ quy định biện pháp xử lý như những quy định hiện hành, cụ thể gồm Nghị định số 46/2014/NĐ- CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 135/2016/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bên cạnh quy định về việc thu tiền thuê đất đối với dự thảo, để cải cách thủ tục hành chính và kịp thời thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ quy định ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện xác định và ban hành thông báo số tiền phải nộp.

Theo đó, người sử dụng đất, thuê đất có trách nhiệm nộp tiền vào NSNN trong thời hạn theo thông báo tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu. Trường hợp chậm nộp thì phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Và quy định về thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể: Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm, tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ, kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31/5, kỳ thứ 2 trước ngày 31/10 hàng năm.

Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; thuê đất, thuê mặt nước trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao, tổ chức, cá nhân phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo.

Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức, cá nhân chưa nộp đủ tiền theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Hải Yến

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên