MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều dự án BT ở Hà Nội chỉ định thầu, giảm tính cạnh tranh

Theo Kiểm toán nhà nước, việc lựa chọn dự án BT theo hình thức chỉ định thầu làm giảm tính cạnh tranh trong thực hiện dự án.

Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa báo cáo Quốc hội công tác năm 2018, trong đó nêu nhiều bất cập trong một số hợp đồng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và thanh toán bằng quyền sử dụng đất ở Hà Nội. Cụ thể, trong 12 dự án giai đoạn 2013- 2017 chỉ có 1 dự án đấu thầu, 11 dự án còn lại theo hình thức chỉ định thầu. Điều này làm giảm tính cạnh tranh trong thực hiện dự án.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, cơ chế giao đất đối ứng của dự án BT thực hiện chưa thống nhất, việc triển khai còn nhiều thay đổi về quy hoạch chi tiết, giá đất không sát với thị trường, khu đất đối trừ được giao chỉ định trái Luật Đất đai... tiềm ẩn nguy cơ lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đáng lưu ý, qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án BT để xác định lại giá trị của hợp đồng BT cho thấy sự chênh lệch lớn. Cụ thể, giá trị hợp đồng BT của 3 dự án sau kiểm toán khoảng 1.727 tỷ đồng, chỉ bằng 39% giá trị hợp đồng ban đầu (4.421 tỷ đồng).

Kiểm toán 184 chủ đề năm 2019

Về kế hoạch kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cho biết, theo kế hoạch, năm 2019 toàn ngành kiểm toán tập trung kiểm toán 184 chủ đề, đơn vị và đầu mối, giảm 22 chủ đề, đơn vị và đầu mối so với kế hoạch kiểm toán năm 2018 đã ban hành.

Định hướng của Kiểm toán nhà nước là lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018.

Từ định hướng trên, Kiểm toán nhà nước dự kiến lựa chọn 25 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, gồm: Ngân hàng nhà nước, 21 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 3 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng.

Đáng chú ý về lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, 2019 sẽ lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, một số chương trình - dự án với quy mô hợp lý để tổ chức đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trong đó một số dự án, chương trình có quy mô và phạm vi tương đối lớn lần đầu tiên được lựa chọn để tổ chức thành các cuộc kiểm toán hoạt động độc lập trong năm 2019. Điển hình như hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí đường bộ, đường sắt giai đoạn 2017-2018; Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Hà Nam)…

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, dự kiến của Kiểm toán nhà nước là lựa chọn 38 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận xã hội quan tâm, như dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước; dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang…

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên