MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ tuyên thệ Chủ tịch nước.

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Tân Chủ tịch nước cúi chào lá cờ tổ quốc

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 7.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 8.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 9.

Tân Chủ tịch nước có khoảng 15 phút phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho Tân Chủ tịch nước

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 11.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa cho Tân Chủ tịch nước

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 12.

Tân Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 13.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 14.
Những hình ảnh ấn tượng trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 15.

Tiến Tuấn - N.Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên