MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ngân hàng nào đang cho Novaland vay nợ?

12-09-2023 - 10:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Những ngân hàng nào đang cho Novaland vay nợ?

Hơn chục ngân hàng đang cho Novaland vay vốn với tổng dư nợ các khoản vay tại thời điểm cuối quý 2/2023 là hơn 9.100 tỷ đồng. Ngoài ra, Novaland còn nợ hơn 43.125 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, một lượng lớn được phát hành cho các ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 sau kiểm toán mới được Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) công bố, tổng giá trị các khoản vay ngân hàng tại thời điểm 30/6/2023 là hơn 9.100 tỷ đồng, giảm hơn 1.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm và chiếm gần 15% tổng nợ vay của doanh nghiệp này. Trong đó, vay ngắn hạn ngân hàng là hơn 3.941 tỷ đồng, tăng 553 tỷ đồng; vay dài hạn ngân hàng 5.164 tỷ đồng, giảm 2.467 tỷ đồng.

Những ngân hàng nào đang cho Novaland vay nợ? - Ảnh 1.

Tổng nợ vay của Novaland (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 đã kiểm toán)

Tại VietinBank, Novaland vay ngân hàng này 942,3 tỷ đồng ngắn hạn và 1.227 tỷ đồng dài hạn. Các khoản vay tại VietinBank được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn trong một Công ty con, toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của dự án tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; toàn bộ các quyền, lợi ích phát sinh từ việc khai thác dự án; toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn trong Công ty con và các bất động sản, quyền tài sản thuộc dự án tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; và một phần tài sản thuộc một dự án tại Thành phố Hồ Chi Minh.

Ngoài ra, VietinBank – Chi nhánh Filiale Deutschland cũng cho Novaland vay ngắn hạn 47,5 tỷ đồng và một khoản vay dài hạn 427,5 tỷ đồng. Khoản vay được đảm bảo bằng một phần tài sản thuộc một dự án tại Thành phố Hồ Chi Minh.

Như vậy, tổng dư nợ cho vay của VietinBank tại Novaland tại thời điểm 30/6/2023 lên tới gần 2.645 tỷ đồng.

Những ngân hàng nào đang cho Novaland vay nợ? - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 đã kiểm toán của Novaland

Tại MB , tổng các khoản vay dài hạn của Novaland tại ngân hàng này là 1.760,3 tỷ đồng. Các khoản vay này được đảm bảo bởi toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn trong Công ty con và quyền sử dụng đất của dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại hai công ty con và quyền sử dụng đất của một dự án tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

MSB, Novaland vay ngân hàng 500 tỷ đồng ngắn hạn và 1.050 tỷ đồng dài hạn. Các khoản vay này được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông, quyền tài sản phát sinh từ một số bất động sản của các công ty con của Công ty và khoản phải thu hình thành từ việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley; các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của Công ty và các công ty con của Tập đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại VPBank , Novaland vay 102,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Khoản vay này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và quyền tài sản hình thành trong tương lai của một phần dự án tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Tại Vietcombank, Novaland vay ngắn hạn ngân hàng này 80,8 tỷ đồng. Bao gồm: 73,2 tỷ đồng vayvới lãi suất từ 6,9% - 8%/năm tại chi nhánh Nam Sài Gòn, được đảm bảo bằng số dư khoản tiền gửi tại ngân hàng cho vay với tỷ lệ giả trị tài sản bảo đảm trên dư nợ vay tại mọi thời điểm là 10% hạn mức tín dụng; và hơn 7,6 tỷ đồng vay tại Vietcombank – Chi nhánh TP HCM, được đảm bảo bằng hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng.

Tại TPBank , Novaland vay dài hạn 67,9 tỷ đồng. Khoản huy động này được đảm bảo bằng quyền phát triển một dự án tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và cổ phần của Công ty chủ đầu tư dự án thuộc sở hữu của cổ đông.

Những ngân hàng nào đang cho Novaland vay nợ? - Ảnh 3.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 đã kiểm toán của Novaland

Ngoài các ngân hàng trong nước, Novaland cũng có dư nợ khá lớn tại các ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, Novaland có khoản vay ngắn hạn hơn 1.729 tỷ đồng tại Credit Suisse AG  - Chi nhánh Singapore . Đây là các khoản vay có tổng hạn mức là 251 triệu USD Mỹ cho Công ty Cổ phần Nova Hospitality. Khoản vay có thời hạn bốn mươi hai (42) tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Lãi suất vay được tinh theo LIBOR cộng với biên độ 4,25%/năm và được trả định kỳ sáu (6) tháng một (1) lần. Khoản vay được đảm bảo bằng tổng giá trị tài sản hình thành trong tương lai của một dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại HSBC Việt Nam , Novaland vay ngắn hạn ngân hàng này 255 tỷ đồng. Khoản vay được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Tại HSBC - Chi nhánh Singapore , Novaland vay ngắn hạn định chế tài chính này 134,5 tỷ đồng. Khoản vay được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông.

Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, Novaland vay ngắn hạn 101,8 tỷ đồng và vay dài hạn 203,6 tỷ đồng  dài hạn. Các khoản vay được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc một dự án tại Cần Thơ.

Với Ngân hàng Maybank International, Novaland nợ ngân hàng này một khoản ngắn hạn 47,5 tỷ đồng và một khoản vay dài hạn 427,5 tỷ đồng. Khoản vay được đảm bảo bằng một phần tài sản thuộc một dự án tại Thành phố Hồ Chi Minh.

Ngoài nợ vay ngân hàng, Novaland còn nợ hơn 43.125 tỷ đồng trái phiếu tại thời điểm cuối quý 2/2023. Trong đó, một lượng lớn trái phiếu được phát hành trực tiếp cho MB, PvcomBank.


Quốc Thụy

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên