MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023

Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023

Căn cứ Thông tư 79/2022/TT-BTC, Nghị định 91/2022/NĐ-CP, trong năm 2023 sẽ có một số thay đổi liên quan đến thủ tục về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như: Thay bản chụp Sổ hộ khẩu bằng một số loại giấy tờ khác, thêm một trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế...

Thay bản chụp Sổ hộ khẩu bằng một số loại giấy tờ khác

Theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, do Sổ hộ khẩu đã chính thức bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2023 nên Sổ hộ khẩu sẽ được thay bằng Giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh được mối quan hệ vợ chồng trong trường hợp người phụ thuộc là vợ hoặc chồng. Bên cạnh Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… cũng có giá trị để chứng minh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Sắp tới không cần nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc

Thông tư 79 cũng quy định kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin về thời điểm cơ quan thuế hoàn thành kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thêm một trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định, người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ví dụ doanh nghiệp trả lương cho người lao động, mà doanh nghiệp thuộc trường hợp kê khai thuế theo tháng, quý, nhưng trong tháng đó người lao động nghỉ không lương thì doanh nghiệp không phải làm thủ tục khai thuế.

Áp dụng quy định khai thuế, nộp thuế thay cho người có thu nhập từ chứng khoán

Cũng theo Nghị định 91, bắt đầu từ năm 2023, áp dụng quy định khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân đó chuyển nhượng chứng khoán.

Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tùy từng trường hợp sẽ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tải khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư.

Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư từ 31/12/2022 trở về trước và chưa được các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán khai thuế thay, nộp thuế thay thì cá nhân thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế Thu nhập cá nhân và không bị xử phạt vi phạm hành chính về, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có).

Giang Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên