MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thay đổi về mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa từ năm 2023 người lao động cần nắm rõ

Những thay đổi về mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa từ năm 2023 người lao động cần nắm rõ

Lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Do đó, từ 1/7/2023, mức lương cơ sở được tăng lên 1.800.000 đồng đồng/tháng cũng sẽ làm thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2023 gồm những khoản nào?

Theo Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Mức lương

- Phụ cấp lương

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2023

Từ 1/1/2023 đến 30/6/2023

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. Theo đó, mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Như vậy, lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2023 là 29.800.000 đồng/tháng.

Từ 1/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 1/7/2023 là 36.000.000 đồng.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2023

Căn cứ Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Trọng Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên