MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ninh Thuận xây dựng dự thảo phát triển điện gió biển trong 10 năm tới

Ninh Thuận xây dựng dự thảo phát triển điện gió biển trong 10 năm tới

Hiện tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện chủ trương phát triển tỉnh thành trung tâm năng lượng tái tạo cả nước.

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin, tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự kiến, giai đoạn 2021-2025 phát triển tại 4 vị trí với quy mô 1.220 MW, đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí.

Theo đó, giao Sở Công thương tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương để làm rõ ranh giới khai thác, yêu cầu về quốc phòng an ninh khi triển khai đối với các vị trí, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận hiện đang rà soát, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn điện gió, điện khí LNG nhằm hiện thực chủ trương phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Đặc biệt, tỉnh sẽ nghiên cứu đánh giá kỹ các vùng, vị trí biển, ngoài khơi có tiềm năng phát triển điện gió, làm cơ sở tham mưu đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch điện VIII, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo; tạo cơ chế đấu giá , đấu thầu theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch.

Hiện nay, tỉnh này đang đứng đầu cả nước với 32 dự án điện mặt trời và 3 dự án điện gió đã được nhà đầu tư đưa vào hoạt động thương mại. Các nguồn năng lượng này tạo ra giá trị gia tăng hơn 2.766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7% trong GRDP của tỉnh và đóng góp cho tăng trưởng chung 9,04% trong tổng số 12,17% GRDP của tỉnh Ninh Thuận.

Đối với điện gió, tổng công suất đưa vào vận hành tại tỉnh Ninh Thuận khoảng 229MW. Trong đó, có 3 dự án vận hành thương mại, với tổng công suất 181 MW. Đối với điện khí LNG, năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, với công suất khoảng 1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tiến độ vận hành năm 2025. Trung tâm điện lực Cà Ná giai đoạn 1 đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Anh Vũ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên