MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NLG, TCM, GEG, TCO, SMC, CDC, TDP, GKM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

NLG, TCM, GEG, TCO, SMC, CDC, TDP, GKM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Trần Trương Thục Đoan, em dâu ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 221.110 cp (tỷ lệ 0,0575%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/3 đến 9/4/2022.

CTCP Dệt may đầu tư Thương mại Thành Công (TCM): Ông Trần Như Tùng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Tùng sở hữu 37 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/3 đến 12/4/2022.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 505.911 cp trong tổng số 1.146.500 cp (tỷ lệ 0,38%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/3 đến 8/4/2022.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ông Phạm Duy Như Quỳnh đã bán 1.287.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1919.534 cp (tỷ lệ 4,91%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/3/2022.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 4.303.767 cp (tỷ lệ 5,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/3 đến 13/4/2022.

CTCP Chương Dương (CDC): Ông Nguyễn Chí Tùng, Phó phòng tổ chức hành chính, đăng ký bán toàn bộ 949.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/3 đến 12/4/2022.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Nguyễn Văn Trưởng, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 172.000 cp. Trước giao dịch ông Trưởng sở hữu 1.295.527 cp (tỷ lệ 2,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/3 đến 9/4/2022. Trước đó ngày 8/3/2022 ông Trưởng đã mua 160.000 cổ phiếu. Ông Nguyễn Đức Chính, con trai ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp, trước giao dịch ông Chính sở hữu 2.462.974 cp (tỷ lệ 4,09%), trước đó ngày ngày 8/3 ông Chính đã mua 270.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/3 đến 9/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDP, bà Ngô Kim Dung, Thành viên HĐQT, đã bán 128.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch 3.958.653 cp (tỷ lệ 6,57%). Bà Nguyễn Kim Anh, Thành viên HĐQT, đã bán 596.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 900.949 cp (tỷ lệ 1,5%). Các giao dịch trên đều thực hiện ngày 8/3/2022.

CTCP Khang Minh Group (GKM): CTCP Chứng khoán APG đã bán 2.004.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.757.960 cp (tỷ lệ 11,58%). Giao dịch thực hiện từ 23/2 đến 25/2/2022.

https://cafef.vn/nlg-tcm-geg-tco-smc-cdc-tdp-gkm-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20220309175553034.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên