MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nửa đầu tháng 9, xuất khẩu than đá tăng gấp 5 lần

21-09-2017 - 19:00 PM | Thị trường

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều giảm trong nửa đầu tháng 9 như: Hàng dệt may, máy vi tính, máy móc thiết bị, chỉ một số ít nhóm hàng tăng như than đá tăng 5 lần, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 16,4%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu , nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2017 (từ 01/9 đến 15/9/2017) đạt gần 18,33 tỷ USD giảm 11,7% (tương ứng giảm gần 2,44 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 289,14 tỷ USD, tăng 21,4% (tương ứng tăng hơn 50,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2017 thặng dư 100 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9/2017 còn mức thâm hụt gần 701 triệu USD, bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 9/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 12,6 tỷ USD, giảm 9,5% tương ứng giảm hơn 1,32 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/9/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 189,54 tỷ USD, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,5%, tương ứng tăng gần 36,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 9/2017 thặng dư 854 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/9/2017 hơn 14,07 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt hơn 9,21 tỷ USD, giảm 17,4% (tương ứng giảm gần 1,95 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/9/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 144,22 tỷ USD, tăng 20,1% (tương ứng tăng 24,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 8/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Hàng dệt may giảm 23%, tương ứng giảm 344 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 19,6%, tương ứng giảm 281 triệu USD; giầy dép các loại giảm 25,9%, tương ứng giảm 171 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 21,4%, tương ứng giảm 138 triệu USD; … Ở chiều ngược lại chỉ một số ít nhóm hàng tăng như: than đá tăng gần 5 lần tương ứng tăng 19 triệu USD; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 16,4%, tương ứng tăng 6 triệu USD; …


Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế đến 15/9/2017 so với cùng kỳ năm 2016 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế đến 15/9/2017 so với cùng kỳ năm 2016 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 6,73 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm gần 1,23 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 101,8 tỷ USD, chiếm đến 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, đạt mức tăng 21,3%, tương ứng tăng 17,87 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt hơn 9,11 tỷ USD, giảm 5,1% ( tương ứng giảm 491 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Tính đến hết ngày 15/9/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 144,92 tỷ USD, tăng 22,7% (tương ứng tăng gần 26,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.


 Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế đến 15/9/2017 so với cùng kỳ năm 2016 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam lũy kế đến 15/9/2017 so với cùng kỳ năm 2016 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

So với nửa cuối tháng 8/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,6%, tương ứng giảm 134 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 24,5%, tương ứng giảm 77 triệu USD; hạt điều giảm 42,5%, sắt thép các loại giảm 9,4%, tương ứng giảm 38 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,2%, tương ứng tăng 136 triệu USD; kim loại thường khác tăng 25,7%, tương ứng tăng 50 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 80,9%, tương ứng tăng 34 triệu USD;…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2017 đạt hơn 5,87 tỷ USD, giảm 1,6% (tương ứng giảm 96 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 87,73 tỷ USD, tăng 26,2%, tương ứng tăng hơn 18,21 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Theo Hạ An

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên