MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô Hàng Xanh (HAX): Trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 65%; mục tiêu năm 2018 lãi 116 tỷ đồng

Năm 2018 Ô tô Hàng Xanh đặt mục tiêu bán ra 2.592 xe.


CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán HAX) vừa công bố nghị quyết HĐQT hợp ngày 10/1/2018.

Kết quả kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

HĐQT công ty đã thông qua nội dung các tờ trình dự kiến trình ĐHCĐ 2018. Trong đó, thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với tổng lợi nhuận trước thuế tạm tính 110 tỷ đồng, hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (120 tỷ đồng).

Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017. Theo đó, tổng giá trị có thể chi trả gần 160 tỷ đồng, trong đó có 88 tỷ đồng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2017, có 63,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 4,2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trên cơ sở đó ban lãnh đạo công ty đề xuất chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 65%, tương ứng giá trị chi trả 151,7 tỷ đồng. Trong đó nhận bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và nhận bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Kế hoạch SXKD năm 2018

HĐQT công ty cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu bán ra 2.592 xe; tổng doanh thu ước đạt 5.184 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 116 tỷ đồng.

Bên cạnh đó HĐQT công ty cũng dự kiến trình ĐHCĐ thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018. Cụ thể, trình phương án sử dụng tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng SXKD; tìm và quyết định đối tác, nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho công ty; được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần thiết và có hiệu quả.

Nam Sơn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên