TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OCB và HDBank được sửa đổi vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động

21-12-2020 - 16:04 PM | Tài chính - ngân hàng

OCB và HDBank được sửa đổi vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động

Vốn điều lệ mới được ghi trong giấy phép hoạt động của OCB là gần 11.000 tỷ đồng...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 17/12 vừa qua đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

Theo đó, Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho OCB và Khoản c Điều 1 Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho OCB được sửa như sau: "Vốn điều lệ: 10.959.063.430.000 đồng (bằng chữ: Mười nghìn, chín trăm năm mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)".

NHNN yêu cầu OCB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 89/GP-NH5 ngày 13/4/1996 và Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho OCB. Quyết định số 1320/QĐ-NHNN ngày 28/07/2020 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của OCB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 16/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng ban hành Quyết định số 2152/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 do Thống đốc NHNN cấp cho HDBank được sửa như sau: "Vốn điều lệ: 16.088.488.180.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu ngàn không trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)".

HDBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định 2152/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho HDBank. Quyết định số 1854/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 2152/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành.

Ngọc Toàn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên