MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Phước Vũ đã bán thỏa thuận gần 10 triệu cổ phiếu HSG, thu về trên 300 tỷ đồng

Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá bình quân 32.000 đồng/cổ phiếu, thu về trên 306 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT của Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) vừa báo cáo đã hoàn tất bán ra hơn 9,58 triệu cổ phiếu HSG đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 1/6 đến 7/6/2017.

Sau giao dịch, ông Lê Phước Vũ giảm lượng sở hữu tại Tập đoàn Hòa Sen từ 26,3 triệu cổ phiếu xuống còn 16,72 triệu cổ phiếu tương ứng 8,36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá bình quân 32.000 đồng/cổ phiếu, thu về trên 306 tỷ đồng.

Như vậy, ngay sau khi lăn chốt nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 55% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% (ngày 19/5) thì ông Vũ mới thực hiện giao dịch bán. Tổng số cổ phiếu mới ông Lê Phước Vũ vừa xác định được nhận về xấp xỉ 20 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 1 tháng gần đây.
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 1 tháng gần đây.

Nguyên Phương

Tài chính Plus

Trở lên trên