MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

OSCO

Rồi cũng đến ngày NOS kinh doanh có lãi!

Rồi cũng đến ngày NOS kinh doanh có lãi!

29/01/2022 09:56

Mặc dù phải nhờ đến lãi chênh lệch tỷ giá nhưng lỗ gộp của NOS cũng đã giảm hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020.

Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 69 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ hơn 4.200 tỷ đồng

Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 69 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 4.500 tỷ đồng, đã âm vốn chủ hơn 4.200 tỷ đồng

25/07/2021 22:00

Vận tải biển Phương Đông có tên gọi trước đây là Vận tải Biển Bắc (Nosco).

Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 146 tỷ đồng trong 9 tháng, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 4.000 tỷ đồng

Vận tải biển Phương Đông (NOS) lỗ tiếp 146 tỷ đồng trong 9 tháng, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 4.000 tỷ đồng

10/11/2019 03:22

Vận tải Phương Đông (được biết với cái tên trước đây là Vận tải Biển Bắc - Nosco) đã âm vốn chủ 3.780 tỷ đồng.

Đổi tên, vận tải Phương Đông (NOS) vẫn không đổi vận, đã âm vốn chủ sở hữu gần hơn 3.700 tỷ đồng

Đổi tên, vận tải Phương Đông (NOS) vẫn không đổi vận, đã âm vốn chủ sở hữu gần hơn 3.700 tỷ đồng

07/08/2019 16:46

Vận tải Biển Bắc Nosco đã đổi tên thành Vận tải Phương Đông OSCO nhưng vẫn không "đổi vận".

Trở lên trên