MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Petrolimex (PLX): Quý 4 lãi 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2020

Petrolimex (PLX): Quý 4 lãi 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2020

Kết thúc năm 2021, Petrolimex (PLX) lãi sau thuế 3.111 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần năm ngoái - vượt 13% kế hoạch.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 49.372 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 58% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp còn 3.049 tỷ đồng – giảm 18% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, PLX có 290 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 39% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 58,5% lên gần 260 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác lãi tới 227 tỷ đồng cao gấp 7,6 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PLX lãi sau thuế 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 595 tỷ đồng.

Petrolimex (PLX): Quý 4 lãi 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ sản lượng kinh doanh sụt giảm chỉ bằng 90% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch. Bên cạnh đó công ty phát sinh tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định là 199 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, Petrolimex đạt 169.113 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với cùng kỳ. LNST đạt 3.111 tỷ đồng tăng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, trong đó LNST công ty mẹ là 2.830 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 2.011 đồng.

Năm 2021, PLX đặt kế hoạch 135.200 tỷ doanh thu và 3.360 tỷ LNTT. Như vậy, kết thúc năm 2021 Công ty đã lần lượt thực hiện được 125% chỉ tiêu doanh thu và 113% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, PLX tích luỹ một lượng lớn tiền mặt và tiền gửi với khoảng 18.025 tỷ đồng.

Petrolimex (PLX): Quý 4 lãi 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
https://cafef.vn/petrolimex-plx-quy-4-lai-701-ty-dong-giam-30-so-voi-cung-ky-2020-2022013116111508.chn

Trần Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên