MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát triển phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội

Ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, để đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát triển phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: VGP.

6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Kạn ước đạt 5,7% (xếp thứ 34/63 cả nước và 6/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ). Chuyển dịch cơ cấu giữa các nhóm ngành kinh tế tiếp tục theo chiều hướng và định hướng chung. Nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết và nâng cao chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 5,25%. Công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển với mức tăng trưởng 10,8%...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Kạn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng đánh giá, nhìn lại hơn 26 năm tái lập, Bắc Kạn đã có những đổi thay toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng được duy trì. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc ngày càng được nâng lên.

Thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Bắc Kạn phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên bằng sức mạnh nội sinh. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước; đến năm 2050, có nền kinh tế năng động, mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước.

Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh đầu tư cho phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch cần gắn với bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Phát triển phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm, Nghị quyết 96/NQ-CP và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh. Khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nội tỉnh, liên tỉnh và liên vùng. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Bắc Kạn.

Theo H.Vũ

Đại đoàn kết

Trở lên trên