MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng Giám đốc thường trực TTC Sugar mua thêm 6 triệu cổ phiếu SBT

Phó Tổng Giám đốc thường trực TTC Sugar mua thêm 6 triệu cổ phiếu SBT

Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên vừa được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực – Ban Tổng Giám đốc của TTC Sugar.

Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên, Phó Tổng giám đốc thường trực CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar – mã chứng khoán SBT) vừa báo cáo đã hoàn tất mua vào 6 triệu cổ phiếu SBT đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 27/8 đến 13/9/2021.

Sau giao dịch bà Uyên Duyên nâng lượng sở hữu cổ phiếu SBT lên gần 6,93 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,08%).

Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực của TTC Sugar từ 6/8/2021, thời hạn đến 5/8/2021. Trước đó bà Duyên từng đảm nhiệm vị trí quyền Phó Tổng Giám đốc thường trực mấy tháng.

Ngày 6/8/2021 vừa qua bà Đoãn Vũ Uyên Duyên được tái bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực – Ban Tổng Giám đốc của TTC Sugar từ 6/8/2021 đến 5/8/2022.

Thành Thành Công Biên Hòa trước đó công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2019-2020. Theo đó TTC Sugar dự kiến phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông. Nguồn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và LNST chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện trong quý 4/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên thị trường cổ phiếu SBT hiện giao dịch quanh mức 21.550 đồng/cổ phiếu.

Phó Tổng Giám đốc thường trực TTC Sugar mua thêm 6 triệu cổ phiếu SBT - Ảnh 1.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên