MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ

PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ

Việc Kris Energy đệ đơn xin phá sản khiến PV Drilling (PVD) ghi nhận nợ xấu 95 tỷ đồng và trích lập dự phòng bổ sung 28,5 tỷ đồng.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE : PVD) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.112 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 29% nên lãi gộp đạt 112 tỷ đồng tăng 96% so với quý 2/2020. Biên lãi gộp đạt 10%, trong khi cùng kỳ chỉ là 4%.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng chỉ giảm nhẹ trong khi đó chi phí QLDN tăng mạnh từ 66 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng do trích lập chi phí dự phòng 35 tỷ đồng.

Ghi nhận thêm 37 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả LNST đạt 43 tỷ đồng giảm 86% 19% so với quý 2/2020. LNST công ty mẹ chỉ là 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.662 tỷ đồng giảm mạnh 47% so với cùng kỳ, LNST âm 67 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 95 tỷ đồng.

PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT PV Drilling dự kiến trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 2021 đạt 4.400 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 25 tỷ đồng, giảm 87%.

Ngân sách đầu tư năm 2021 của doanh nghiệp là 445 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư công tác chuẩn bị giàn PV Drilling V cho chiến dịch khoan với khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) trong quý 3/2021. Hợp đồng cho thuê giàn khoan BSP gồm 6 năm chắc chắn và 4 năm tùy chọn.

Được biết, sau khi kết thúc chương trình khoan tại Malaysia, PVD đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan cho Kris Energy tại Campuchia, triển khai từ tháng 10/2020, hợp đồng này mở đầu cho hành trình tiến vào thị trường Campuchia của PV Drilling.

Đáng chú ý mới đây vào ngày 4/6, Kris Energy đã thông báo không có khả năng thanh toán các khoản nợ và sẽ tiến hành thanh lý. Kris Energy đã có đơn trình lên tòa án xin phá sản và sẽ bán tài sản để trả nợ. Đối tác mà PV Drilling ký hợp đồng là KrisEnergy Cambodia, liên doanh giữa KrisEnergy Singapore và chính phủ Campuchia, trong đó Kris Energy nắm đến 95% liên doanh.

Tính đến cuối tháng 6/2021, PVD đang có tổng tài sản 20.638 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. lượng tiền đầu tư tài chính dài hạn, về mức 894 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 26%, về còn 713 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15%, lên 2.241 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của PVD có thể hiện khoản công nợ với KrisEnergy Cambodia là 95 tỷ đồng, chiếm hơn 7% khoản phải thu khách hàng ngắn hạn, theo đó PV Drilling đã phải trích lập dự phòng bổ sung thêm 28,5 tỷ đồng cho khoản phải thu này khiến lợi nhuận giảm.

PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Trần Dũng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên