MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Gas South điều chỉnh giảm gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2016 vào phút cuối

13-01-2017 - 08:50 AM | Doanh nghiệp

Tháng 3/2016, PV Gas South đã bán đi hơn 14,84 triệu cổ phiếu CNG, thoái gần hết 55,2% vốn tại đơn vị này để tái cấu trúc công ty, thu về gần 300 tỷ đồng.

Ngày 10/1 vừa qua HĐQT CTCP Kinh doanh khí Miền Nam (PV Gas South – mã chứng khoán PGS) đã họp thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016. Cụ thể, PV Gas South điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu từ 5.108 tỷ đồng xuống còn 4.180 tỷ đồng, tương ứng giảm 928 tỷ đồng (bằng 82% kế hoạch ban đầu).

Các nội dung khác trong kế hoạch SXKD năm 2016 không thay đổi.

Năm 2016, PGS đặt mục tiêu đạt 5.108 tỷ đồng doanh thu và gần 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Về sản lượng, công ty phấn đấu đạt 90 triệu m3 khí nén CNG, 248.000m3 khí hóa lỏng LPG và 340.000 vỏ bình mới.

Tháng 3/2016, PV Gas South đã bán đi hơn 14,84 triệu cổ phiếu CNG, thoái gần hết 55,2% vốn tại đơn vị này để tái cấu trúc công ty, thu về gần 300 tỷ đồng. Khoản thu nhập từ bán CNG dự kiến sẽ chiếm 73% cơ cấu lợi nhuận của PGS trong năm 2016.

Mất đi doanh thu từ mảng khí CNG, nhưng doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 của công ty vẫn rất cao, đạt 3.442 tỷ đồng, hoàn thành được 67% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận sau thuế riêng 9 tháng đầu năm 2016 đạt 322 tỷ đồng, thực hiện được 78% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Mai Nguyễn

Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên