MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quý 2, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi 42 tỷ đồng - thấp nhất trong vòng 10 năm qua

Quý 2, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi 42 tỷ đồng - thấp nhất trong vòng 10 năm qua

Áp lực giá vốn tăng cao là nguyên nhân khiến Nhựa Bình Minh (BMP) sụt giảm tới 73% so với cùng kỳ 2020.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.452 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp chỉ còn 186,7 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 2/2020. 

Sau khi trừ các khoản chi phí Nhựa Bình Minh lãi sau thuế gần 42 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ 2020 - Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 năm qua của BMP.

Quý 2, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi 42 tỷ đồng - thấp nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, BMP đạt 2.605 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn tăng cao là nguyên nhân khiến LNST chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với nửa đầu năm ngoái. EPS 6 tháng đạt 1.537 đồng.

Được biết, trong năm 2021 doanh nghiệp dự kiến doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và tương đương so với thực hiện trong năm 2020. 

Như vậy, kết thúc quý 2, BMP đã hoàn thành được 50% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 24% kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền cũng suy giảm. Cụ thể, kết thúc quý 2/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm gần 194 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 434 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của BMP giảm 8,4% về 2.768 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 891 tỷ đồng giảm 37% so với đầu kỳ; tồn kho tăng cao 56% đạt 617,5 tỷ đồng trong đó có 273 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu tồn kho và 286 tỷ đồng thành phẩm tồn kho.

Quý 2, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi 42 tỷ đồng - thấp nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh 2.

BMP hiện chỉ vay nợ tài chính ngắn hạn 55 tỷ đồng, doanh nghiệp đang có 818,6 tỷ đồng vốn chủ đầu tư của CSH, 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 285 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Quang Cường

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên