MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank báo lỗ quý IV/2016 hơn 18 tỷ đồng

02-02-2017 - 11:33 AM | Tài chính - ngân hàng

Cả năm 2016, Sacombank đạt 531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 64% so với năm 2015. Sau thuế còn 372 tỷ đồng lợi nhuận.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank – mã: STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 333 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ vẫn ở mức 18.852 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt hơn 198 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9%. Tiền gửi của khách hàng đạt 291 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Trong quý IV/2016, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt 1.410 tỷ đồng, tăng trưởng 54% song tính chung cả năm, thu nhập lãi thuần lại giảm 22% so với năm trước, đạt 5.119 tỷ đồng.

Hầu hết các hoạt động kinh doanh trong quý vừa qua kém khả quan ngoại trừ hoạt động dịch vụ đem lại khoản lãi 418 tỷ, tăng trưởng 19%. Còn lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 275 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 29 tỷ; mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 2,6 tỷ trong khi cùng kỳ vẫn lãi 16 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư vẫn lỗ 37 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động gia tăng 29% lên 1.580 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 5 tỷ song rất may là khoản chi phí dự phòng được cắt giảm mạnh còn 23,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lên tới 1.128 tỷ đồng đã "cứu" lỗ đậm cho ngân hàng.

Kết thúc quý IV, tổng lợi nhuận trước thuế của Sacombank âm 18,5 tỷ đồng, con số này đã cải thiện rất nhiều so với cùng kỳ năm trước khi lỗ hơn 670 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Sacombank đạt 531 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 64% so với năm 2015. Sau thuế còn 372 tỷ đồng lợi nhuận.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên