MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020

Riêng quý 3/2021 Sao Mai Group lãi sau thuế 267 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 14,5% so với cùng kỳ, còn 2.415 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn cao hơn, đến 16% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 287 tỷ đồng, chỉ còn giảm 2% so với quý 3/2020.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 33 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính cũng giảm được 14 tỷ đồng, xuống còn gần 116 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty phần lớn là chi trả lãi vay. Còn doanh thu tài chính đến từ thu lãi tiền gửi và lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán.

Tính đến 30/9/2021 Sao Mai Group còn khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng trị 1.337 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu kỳ, ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi dài hạn 144 tỷ đồng (giảm 153 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng cộng tài sản tăng hơn 500 tỷ đồng, lên 18.135 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 10.738 tỷ đồng. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến hết quý 3 là 4.672 tỷ đồng (giảm 128 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 3.406 tỷ đồng (giảm 21 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Các yếu tố tác động lớn đến lợi nhuận trong quý còn có chi phí bán hàng tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 63 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 12 tỷ đồng, xuống còn 40 tỷ đồng. Ngoài ra trong kỳ công ty ghi nhận khoản thu nhập khác tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ, được thuyết minh trên BCTC là "các khoản khác".

Kết quả, quý 3 Sao Mai Group báo lãi sau thuế 267 tỷ đồng, tăng 126% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 261 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần Sao Mai Group đạt 8.672 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 3.428 tỷ đồng, chiếm trên 39% tổng doanh thu trong kỳ. Doanh thu từ hoạt động thương mại đạt 2.384 tỷ đồng, chiếm trên 27% tổng doanh thu. Mảng bán cá xuất khẩu mang về 1.739 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 20% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bất động sản, điện mặt trời, xây dựng và doanh thu khác. Trong số các mảng kinh doanh của công ty, doanh thu bán cá xuất khẩu giảm hơn 14% so với cùng kỳ, mảng thức ăn cho cá cũng giảm 7,4% về doanh thu. Trong khi đó doanh thu bất động sản, doanh thu thương mại và doanh thu từ mảng kinh doanh điện mặt trời đều tăng so với cùng kỳ.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 3.

Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng, tăng 22% so với số lãi 430 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm 2020 và hoàn thành 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên