MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ

Riêng quý 4/2021 Sao Mai Group lãi sau thuế 180 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.725 tỷ đồng, giảm 25,5% so với 3.660 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020. Tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 27,4% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 340 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt gần 64 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 42 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 97 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 57 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 23 tỷ đồng, xuống còn gần 46 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Sao Mai Group đạt gần 207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng 25,8% so với cùng kỳ, lên 180 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 135 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 11.398 tỷ đồng, giảm 9% so với doanh thu đạt được năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 4.560 tỷ đồng, giảm 14,4% so với năm trước đó, và đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu cả năm; doanh thu bán cá xuất khẩu đạt 2.342 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản tăng 11% so với cùng kỳ, lên 633 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng giảm hơn một nửa về mức 87 tỷ đồng. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 15,5% so với cùng kỳ, lên 595 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 5% lên 3.136 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 200 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu giảm thu lãi tiền gửi và lãi bán hàng trả chậm. Tính đến 31/12/2021 khoản tiền và tương đương tiền của Sao Mai Group đạt 800 tỷ đồng, trong đó có 448 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 335 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn tại ngân hàng. Ngoài ra công ty còn khoản tiền 1.530 tỷ đồng tiền gửi các kỳ hạn dài hơn tại ngân hàng (tăng 93 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Chi phí tài chính cả năm 462 tỷ đồng (giảm 72 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó có 445 tỷ đồng chi trả lãi vay. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Sao Mai Group còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.593 tỷ đồng (giảm 357 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.312 tỷ đồng (giảm 115 tỷ đồng so với đầu năm). Tổng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 7.900 tỷ đồng.

Trong năm 2021 vừa qua Sao Mai Group còn ghi nhận khoản thu nhập khác gần 208 tỷ đồng, làm cho mục lợi nhuận khác đạt hơn 183 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, cả năm Sao Mai Group đạt 788 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 705 tỷ đồng, tăng 23,2% so với số lãi 572 tỷ đồng đạt được năm 2020 và vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 602 tỷ đồng. EPS đạt 2.325 đồng.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ - Ảnh 3.
https://cafef.vn/sao-mai-group-asm-bao-lai-sau-thue-705-ty-dong-ca-nam-tang-23-so-voi-cung-ky-20220210105325855.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên