MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 1 năm đại thắng, Nam Việt (ANV) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm 35%, dự kiến tăng vốn gấp đôi

01-06-2023 - 14:35 PM | Doanh nghiệp

Sang năm 2023, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2023 tăng 6% so với thực hiện năm 2022 nhưng kế hoạch lợi nhuận trước thuế lại giảm 35%.

CTCP Nam Việt (mã ANV) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 24/6.

Năm 2022, doanh thu công ty tăng 40%, lợi nhuận trước thuế tăng 410% so với năm 2021. Doanh thu từ các sản phẩm thủy sản xuất khẩu và bản thị trường nội địa chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm 95% tổng doanh thu doanh thu điện năng lượng mặt trời chiếm 2,2% còn lại đến từ doanh khác.

Sang năm 2023, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu kế hoạch năm 2023 tăng 6% so với thực hiện năm 2022 nhưng kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 35% so với thực hiện trong năm 2022.

Công ty cho biết sẽ tích cực đi vào chất lượng của chuỗi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí, đảm bảo môi trường. Tìm kiếm thêm các khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện hữu. Đồng thời duy trì năng lực sản xuất và cải thiện kỹ thuật nuôi trồng và chế biến thủy sản để có sản phẩm đạt chất lượng tốt, ổn định, giá cả hợp lý.

Về cổ tức, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 10% bằng tiền. Mức cổ tức bằng tiền năm 2023 dự kiến là 10%, tương đương các năm trước. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

Theo phương án phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 133 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.331 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 2.667 tỷ đồng.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên