MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 10 năm, chính sách đất đai ở Đà Nẵng đã đạt được những thành quả gì?

Sau 10 năm, chính sách đất đai ở Đà Nẵng đã đạt được những thành quả gì?

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của thành phố Đà Nẵng, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, việc thực hiện tốt Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ngày 7/12, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị miền Trung góp ý kiến Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Theo đó, hội nghị tập trung vào 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, hôi nghị tạo diễn đàn để các tỉnh uỷ, thành uỷ trong khu vực trao đổi, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Thứ hai, tạo sự đồng thuận trong việc đề xuất với Trung ương những quan điểm, mục tiêu, giải pháp về định hướng quản lý, sử dụng đất đai trong thời kỳ mới. Cuối cùng, làm rõ hơn những vấn đề còn băn khoăn trong công tác tổng kết Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, các tỉnh, thành với thực tiễn phong phú, kinh nghiệm từ địa phương mình, có thể đóng góp ý kiến vào ba nhóm vấn đề chính hiện còn đang còn nhiều ý kiến khác nhau, cần được làm rõ.

Sau 10 năm, chính sách đất đai ở Đà Nẵng đã đạt được những thành quả gì? - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị sáng 7/12.

Đặc biệt là chỉ ra những những hạn chế và phân tích sâu về những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó. Từ đó, đề ra định hướng, giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, ông đề nghị các tỉnh, thành chia sẻ một số kinh nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay, những thành công từ thực tiễn để không chỉ các tỉnh, thành trong khu vực nghiên cứu vận dụng mà góp phần để Ban Chỉ đạo tổng hợp, thể chế hóa trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về góp ý Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm mục đích làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của Thành phố Đà Nẵng trong quản lý, sử dụng đất đai của thành phố phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Cán sự Đảng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Thành phố Đà nẵng đã bám sát và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách và có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thay đổi nhanh chóng diện mạo của thành phố, tăng khả năng tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Nhà nước và người dân.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của thành phố Đà Nẵng, ông Trần Tuấn Anh đánh giá, việc thực hiện tốt Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, nguồn lực về đất đai được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, hạn chế dần được việc sử dụng đất lãng phí, hiệu quả thấp; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm tối đa khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. 

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Đà Nẵng đã khá thành công trong việc nghiên cứu quy hoạch tạo các quỹ đất; công tác giải phóng mặt bằng; vận dụng rất tốt phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm"; thực hiện tốt giải pháp lấy phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông làm khâu đột phát tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu và đi trước một bước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Tuấn Anh cho rằng, Đà Nẵng còn có nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Cụ thể, thành phố chưa thực hiện tốt một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Lợi ích của người dân vẫn còn chưa tương xứng với lợi ích kinh tế, nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí; còn lúng túng trong việc xử lý đất đai, các dự án đầu tư sau kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương. 

Vì vậy, ông yêu cầu Thành ủy Đà Nẵng sớm xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong thời gian vừa qua, nhất là liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Quỳnh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên