MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SMC: Lãi quý 4 giảm 27% so với cùng kỳ, cả năm vượt 84% kế hoạch

21-01-2018 - 09:12 AM | Doanh nghiệp

Năm 2017 SMC lãi 277 tỷ đồng, giảm 25% so với lợi nhậu đạt được năm 2016.


CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2017.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ riêng quý 4 đạt 3.596 tỷ đồng, tăng 24,5% so với quý 4/2017 góp phần nâng tổng doanh thu cả năm 2017 lên 12.654 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016 và là mức doanh thu kỷ lục của công ty từ trước đến nay đạt được trong năm.

Tuy nhiên giá vốn bỏ ra tăng mạnh nên lợi nhuận gộp quý 4 đạt 167,7 tỷ đồng, giảm đến 44 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng lợi nhuận gộp đạt được năm 2017 lên 700 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính – mà chủ yếu là thu lãi tiền gửi tăng 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính cũng giảm được 7 tỷ đồng, còn hơn 36 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty ngoài 30 tỷ đồng chi trả lãi vay, còn lại là chi phí bán chứng khoán và trích lập dự phòng đầu tư tài chính.

SMC: Giá vốn tăng cao, LNST quý 4 giảm 27% so với cùng kỳ, cả năm lãi 277 tỷ đồng - vượt 84% kế hoạch - Ảnh 1.

Trừ các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý các loại phát sinh, riêng quý 4 SMC báo lãi sau thuế 58,24 tỷ đồng, giảm 27% so với lợi nhuận đạt được quý 4 năm 2016.

Nhờ lợi nhuận lớn những tháng đầu năm, nên lũy kế cả năm 2017 SMC báo lãi sau thuế 276,5 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2016 nhưng vẫn hoàn thành vượt 84% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

SMC: Giá vốn tăng cao, LNST quý 4 giảm 27% so với cùng kỳ, cả năm lãi 277 tỷ đồng - vượt 84% kế hoạch - Ảnh 2.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm còn 1.671 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tốn kho nguyên vật liệu tăng gần 300 tỷ đồng. Thành phẩm tồn kho tăng 160 tỷ đồng, nhưng hàng hóa tồn kho lại giảm 190 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Nam Hà

SSC

Trở lên trên