MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch

Trong đó riêng quý 2/2021 Sonadezi lãi sau thuế hơn 289 tỷ đồng.

Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) công bố báo cào tài chính hớp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 6,7% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn lại cao hơn, đến 18,7% nên dẫn đến dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 10,5%, xuống còn hơn 435 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 41% xuống còn 34,4%.

Trong quý, chi phí tài chính giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 30 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2/2021 Sonadezi còn ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.110 tỷ đồng (tăng 110 tỷ đồng so với đầu năm) còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 436 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 4.180 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đến 30/6/2021 lên đến 5.290 tỷ đồng.

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính giảm 36 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống 112 tỷ đồng trong đó chủ yếu giảm thu lãi tiền gửi (giảm 96 tỷ đồng), điều chỉnh giảm cổ tức nhận từ Cấp nước Đồng Nai xuống (hơn 9 tỷ đồng) nhưng có thêm khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 78 tỷ đồng.

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch - Ảnh 2.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 112 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên quản lý và chi phí khác.

Những điểm trên dẫn tới, dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế còn 289 tỷ đồng, giảm 29,2% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 179 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, mảng cung cấp nước sạch chiếm khoảng 25% tổng doanh thu, đạt 307 tỷ đồng và tăng gần 11% so với cùng kỳ. Mảng này cũng mang lại hơn 135 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp 31% tổng lợi nhuận gộp đạt được trong quý.

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch - Ảnh 3.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 10,1% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được trên 52% kế hoạch năm. Do doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính tăng, cộng với đó là chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm còn 599 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng. Kết quả này giúp Sonadezi hoàn thành trên 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến hết quý 2/2021 tiền và các khoản tương đương tiền còn 1.546 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng đạt 1.221 tỷ đồng.

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch - Ảnh 4.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên