MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Ba (SBA): Mưa nhiều giúp quý 4 lãi 61 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ 2019

Sông Ba (SBA): Mưa nhiều giúp quý 4 lãi 61 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ 2019

Lũy kế cả năm 2020, Sông Ba (SBA) đạt 102 tỷ đồng LNST tăng 4% so với cùng kỳ và vượt 26% kế hoạch.

Công ty Cổ phần Sông Ba (mã CK: SBA) đã công bố BCTC quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt gần 160 tỷ đồng tăng 85,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt gần 81 tỷ đồng tăng 69% so với quý 4/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí SBA đạt 60,7 tỷ đồng LNST cao gần gấp đôi so với cùng kỳ 2019 tương đương EPS đạt 1.007 đồng.

Sông Ba cho biết trong quý 4/2020 thời tiết diễn biến thuận lợi, số ngày mưa trong quý nhiều so với cùng kỳ nên sản lượng điện phát và doanh thu tăng cao. Tuy nhiên Sông Ba cho biết doanh thu trong kỳ chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí DVMTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tăng tương ứng là 41 tỷ đồng; thuế TNN, phí DVMTR, tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2020 bổ sung là gần 33 tỷ đồng theo văn bản số 12001/BTC-QLKT ngày 01/10/2020 của BTC.

Lũy kế cả năm 2020, SBA đạt 298 tỷ đồng doanh thu thuần, LNST đạt gần 102 tỷ đồng lần lượt tăng 17,8% và 4% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 1.690 đồng. Năm 2020 SBA đặt mục tiêu doanh thu đạt 238 tỷ đồng giảm 6,7% so với 2019, LNST đạt 81 tỷ đồng giảm 17% so với thực hiện của năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2020, SBA hoàn thành vượt 25% mục tiêu về doanh thu và 26% mục tiêu về lợi nhuận.

Sông Ba (SBA): Mưa nhiều giúp quý 4 lãi 61 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ 2019 - Ảnh 1.

Lan Anh

Kinh doanh và phát triển

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên