MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

VBF 2015

Còn 5.000 điều kiện kinh doanh cần rà xét, xóa bỏ

Còn 5.000 điều kiện kinh doanh cần rà xét, xóa bỏ

Ngày 9-6, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), kiến nghị cần tiến hành rà xét và gỡ bỏ ngay các điều kiện kinh doanh và giấy phép kinh doanh không còn phù hợp.

Tiếp tục điều hành tín dụng theo hướng: Mở rộng đi đôi với an toàn, hiệu quả

Tiếp tục điều hành tín dụng theo hướng: Mở rộng đi đôi với an toàn, hiệu quả

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn Doanh nghiệp giữa kỳ 2015 khi giải đáp các kiến nghị của Nhóm công tác Ngân hàng.

EuroCham: Việt Nam dường như chưa sẵn sàng tái cấu trúc các DNNN chiến lược

EuroCham: Việt Nam dường như chưa sẵn sàng tái cấu trúc các DNNN chiến lược

DNNN tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi (ví dụ trong tiếp cận vốn, đất đai và các khoản trợ cấp), dẫn đến việc bóp méo thị trường và cạnh tranh không lành mạnh giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước.

Số doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất cao nhất kể từ năm 2012

Số doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất cao nhất kể từ năm 2012

Sáng nay (ngày 9/6/2015), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là “Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đảm bảo hội nhập thành công”.

Trở lên trên