MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn 5.000 điều kiện kinh doanh cần rà xét, xóa bỏ

09-06-2015 - 23:21 PM | Doanh nghiệp

Ngày 9-6, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), kiến nghị cần tiến hành rà xét và gỡ bỏ ngay các điều kiện kinh doanh và giấy phép kinh doanh không còn phù hợp.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015, ông Lộc cho rằng VN còn tới 5.000 thủ tục và điều kiện kinh doanh của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật đầu tư.

Đại diện VCCI cũng kiến nghị xóa bỏ tất cả giấy phép và điều kiện kinh doanh nằm ngoài danh mục 267 ngành nghề đó, đồng thời khẳng định cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng tham gia cùng các cơ quan Chính phủ vào quá trình rà xét này.

Ông Lộc còn đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành Luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, nghị định về công nghiệp hỗ trợ, nghị định về Hiệp hội doanh nghiệp… để tăng cường cơ sở pháp lý, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Fred Burke, Nhóm công tác đầu tư và thương mại VBF, kiến nghị nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư phải làm rõ những luật nào sẽ ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt giữa Luật đầu tư (và nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư) và các luật chuyên ngành.

Ngoài ra, ông Fred nêu vấn đề theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư sửa đổi, doanh nghiệp phải nộp hai bộ hồ sơ khác nhau để xin cấp hai loại giấy chứng nhận (giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Trong khi quy định cũ chỉ yêu cầu hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo C.V.KÌNH - QUỲNH TRUNG

Tuổi trẻ

Trở lên trên