MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Vượt kế hoạch kinh doanh 2015

Dược phẩm Hà Tây: Năm 2015 đạt 51 tỷ đồng LNTT, vượt 123% kế hoạch năm

Dược phẩm Hà Tây: Năm 2015 đạt 51 tỷ đồng LNTT, vượt 123% kế hoạch năm

Tình riêng quý 4/2015, Dược phẩm Hà Tây đạt 19 tỷ đồng LNTT, gấp 2,5 lần cùng kỳ 2014.

Điện lực Khánh Hòa (KHP): Vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Điện lực Khánh Hòa (KHP): Vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Riêng quý 4, Điện lực Khánh Hòa báo lãi 38,7 tỷ đồng, tăng 128% so vưới cùng kỳ; cả năm vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó.

“Của để dành” lên đến 1.260 tỷ đồng, doanh nghiệp này tiếp tục đạt EPS hơn 11.000 đồng năm 2015

“Của để dành” lên đến 1.260 tỷ đồng, doanh nghiệp này tiếp tục đạt EPS hơn 11.000 đồng năm 2015

VinaCafé Biên Hòa là một trong số hiếm hoi các doanh nghiệp có quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến gần 1.260 tỷ đồng, gấp gần 5 lần số vốn điều lệ hiện tại là gần 266 tỷ đồng.

NDN, NBP, TKC: Vượt kế hoạch SXKD cả năm 2015

NDN, NBP, TKC: Vượt kế hoạch SXKD cả năm 2015

Nhà Đà Nẵng, Nhiệt Điện Ninh Bình, Địa ốc Tân Kỷ vừa công bố báo cáo tài chính quý /2015.

Dược Cửu Long: Cả năm lãi 61 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ

Dược Cửu Long: Cả năm lãi 61 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ

Tính chung cả năm, Dược Cửu Long lãi ròng 60,56 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2014 (đạt 31,7 tỷ đồng) và vượt 21% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Cảng Đoạn Xá: Lãi 89 tỷ đồng cả năm, tăng 78% so với năm ngoái nhờ container lạnh

Cảng Đoạn Xá: Lãi 89 tỷ đồng cả năm, tăng 78% so với năm ngoái nhờ container lạnh

Lũy kế cả năm Cảng Đoạn Xá đạt 212 tỷ đồng doanh thu và 89,3 tỷ đồng LNTT, vượt 120% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm. EPS đạt 8.964 đồng.

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Quý 4 lãi cao nhất trong suốt 6 năm qua

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Quý 4 lãi cao nhất trong suốt 6 năm qua

Mức lãi ròng quý 4 của Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đóng góp tới 97% vào kết quả lãi cả năm và giúp BTP hoàn thành gấp 2 lần kế hoạch LNST của 2015.

Cảng Rau quả: Lợi nhuận quý 4 eo hẹp, cả năm vẫn vượt 200% kế hoạch

Cảng Rau quả: Lợi nhuận quý 4 eo hẹp, cả năm vẫn vượt 200% kế hoạch

Tính đến cuối năm 2015, VGP hoàn toàn không có khoản vay nợ ngắn dài hạn. Nợ phải trả ngắn hạn của công ty chỉ ở mức 7,4 tỷ đồng, tương đương 4% tổng tài sản tại cùng thời điểm.

Ô tô Hàng Xanh (HAX): 6 tháng lãi ròng 15,4 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch cả năm 2015

Ô tô Hàng Xanh (HAX): 6 tháng lãi ròng 15,4 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch cả năm 2015

Trong kỳ Ô tô Hàng Xanh (HAX) nhận được khoản lãi khác gần 15 tỷ đồng đóng góp đáng kể vào KQKD 6 tháng đầu năm 2015.

Xi măng Bỉm Sơn (BCC): 6 tháng lãi 217 tỷ trước thuế, vượt gần 27% kế hoạch năm 2015

Xi măng Bỉm Sơn (BCC): 6 tháng lãi 217 tỷ trước thuế, vượt gần 27% kế hoạch năm 2015

Riêng quý 2, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) lãi ròng 40,5 tỷ đồng trong đó cổ đông công ty mẹ nhận lãi 42,25 tỷ đồng tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ 2014.

Trở lên trên