MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sudico (SJS): Quý 4 thoát lỗ nhờ thu nhập khác

Sudico (SJS): Quý 4 thoát lỗ nhờ thu nhập khác

Kinh doanh dưới giá vốn nên sau khi trừ chi phí Sudico (SJS) lỗ thuần 24 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó riêng quý 4, doanh thu thuần chỉ có vỏn vẹn 11,6 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 220 tỷ đồng của quý 4 năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Sudico lỗ gộp 9,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 14,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Sudico lỗ thuần 24 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác thu lãi 157,5 tỷ đồng nên mặc dù chịu thêm lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết 3,2 tỷ đồng thì SJS vẫn lãi sau thuế 96 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế 3,2 tỷ đồng.

Sudico cho biết khoản thu nhập khác đến từ dự án Hoà Hải - Đà Nẵng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 380 tỷ đồng giảm một nửa so với năm ngoái, LNTT đạt 178 tỷ đồng và LNST đạt 119,2 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2021, LNST công ty mẹ là 118 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.038 đồng.

Sudico (SJS): Quý 4 thoát lỗ nhờ thu nhập khác - Ảnh 1.

Mới đây, SJS đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 mặc dù năm tài chính 2022 đã kết thúc. Theo điều chỉnh, doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 giảm hơn 52% so với kế hoạch cũ, từ 1.181 tỷ đồng xuống còn 563 tỷ đồng và lãi trước thuế giảm 45%, từ 264 tỷ đồng xuống còn 145 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch điều chỉnh này SJS đã hoàn thành được 67,5% mục tiêu về doanh thu và vượt 23% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Sudico giảm 1,7% so với đầu năm về 6.826,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.744,6 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản; tập trung chủ yếu ở dự án Khu đô thị Nam An Khánh (3.678,8 tỷ đồng).

Sudico (SJS): Quý 4 thoát lỗ nhờ thu nhập khác - Ảnh 2.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 404 tỷ đồng lên 1.608 tỷ đồng và chiếm 23,6% tổng nguồn vốn.

Sang năm 2023, Sudico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. 

Riêng quý 1/2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 98 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Sudico nổi tiếng với việc "khất" cổ tức. Mới đây HĐQT công ty này đã thông qua việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ ngày 30/12/2022 sang ngày 30/06/2023. Đây là lần thứ 8 Công ty trì hoãn thanh toán cổ tức 2016 và lần thứ 4 trì hoãn trả cổ tức 2017 cho cổ đông.

Việt Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên