MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2016, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 7.500 tỷ, cổ tức tối đa 10%

05-04-2016 - 15:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Năm 2016, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2016 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Trong năm 2016, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm trước. Dư nợ khách hàng đạt 452.967 tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi của khách hàng đạt 578.458 tỷ đồng, tăng 15%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2015.Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%. Mức chi trả cổ tức tối đa 10%.

Năm 2016, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2016 là 0,35% lợi nhuận sau thuế, giữ nguyên mức đề xuất so với năm trước.

Năm 2015, tổng tài sản của Vietcombank đạt 674.395 tỷ đồng, tăng 16,9% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 387.151 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 499.764 tỷ đồng, tăng 18,3%. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 đạt 6.828 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.332 tỷ đồng trong đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 5.208 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,84% giảm 0,47% so với năm 2014. Chi trả cổ tức theo kế hoạch 10%.

Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát ngân hàng, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, cổ đông đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế, tương đương 18,66 tỷ đồng, tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát là 8,946 tỷ đồng.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên