MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng được gia hạn thời hạn thanh toán trái phiếu đặc biệt

15-02-2016 - 19:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), quy định này nhằm yêu cầu các tổ chức tín dụng thực sự khó khăn về tài chính phải tập trung vào mục tiêu xử lý nợ xấu để tăng cường năng lực tài chính.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN (VAMC) theo hướng gia hạn thời hạn thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Hiện nay thời hạn thanh toán của trái phiếu đặc biệt là 5 năm và điều này gây áp lực rất lớn cho các ngân hàng trong việc trích lập dự phòng rủi ro.

Do vậy NHNN đang dự thảo thông tư theo hướng tới đây một số trường hợp có thể được giãn thời gian trích lập dự phòng hơn so với hiện nay nhằm đảm bảo các ngân hàng đang thực hiện cơ cấu lại hoặc khó khăn về tài chính bán nợ xấu cho công ty VAMC vẫn duy trì được các tỉ lệ lành mạnh tài chính và an toàn hoạt động trong thời gian tới.

Điều kiện để các tổ chức tín dụng được gia hạn trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành là các tổ chức tín dụng thực sự khó khăn tài chính thể hiện ở kết quả kinh doanh bị lỗ. Đây cũng là cơ sở để NHNN xem xét đề nghị gia hạn của các tổ chức tín dụng.

Trong trường hợp được NHNN chấp thuận cho phép gia hạn thời hạn thanh toán trái phiếu đặc biệt, ngân hàng phải tập trung mọi nguồn lực để xử lý nợ xấu khi tình hình tài chính trong năm được cải thiện đồng thời không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.

 

Theo A.H

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên