MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thúc đẩy nhanh các trường hợp M&A ngân hàng tự nguyện

06-01-2015 - 10:10 AM | Tài chính - ngân hàng

Chính phủ đồng thời yêu cầu kiên quyết xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém.

Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Chính phủ vừa ban hành yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng phát triển bền vững.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống theo hướng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ đi đôi với tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; ban hành các chuẩn mực về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời triển khai các bước tiến tới áp dụng Basel II.

Yêu cầu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các phương án sáp nhập, hợp nhất, mua lại (M&A) các TCTD dựa trên cơ sở tự nguyện và đúng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với tổ chức tín dụng, giám sát chặt viêc cơ cấu lại, kiên quyết xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém. Đề xuất, triển khai các giải pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh để đảm bảo các TCTD cơ cấu lại thành công.

>>>Chính phủ yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống ngân hàng

Tùng Lâm

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên