MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xem xét giải thể, phá sản một số TCTD phi tài chính quá yếu kém

02-10-2014 - 08:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Đối với các TCTD phi ngân hàng đang hoạt động bình thường, hiện NHNN đã nhận 11/11 phương án cơ cấu lại, trong đó Thống đốc đã phê duyệt 8 phương án.

Theo báo cáo của Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết 10/2011 của Quốc hội, hoạt động tơ cấu 3 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Riêng về mảng tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng, hiện nay đa số các TCTD này đã hoặc đang hoàn thiện phương án để trình NHNN.

Năm 2013, có 2 công ty tài chính đã được hợp nhất, mua lại với 2 Ngân hàng (PVFC hợp nhất với Westernbank và HDBank mua lại SGVF); giải thể, rút giấy phép 1 công ty tài chính và 1 công ty tài chính đã được NHNN ủng hộ chủ trương bán lại cho tổ chức khác.

Một số TCTD phi ngân hàng quá yếu kém, chi phí cơ cấu lai quá lớn so với lợi ích đem lại từ việc duy trì hoạt động, NHNN đang rà soát, đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý thông qua giải thể, phá sản.

Một số tập đoàn và tổng công ty nhà nước đang trong quá trình đàm phán bán lại công ty tài chính cho nhà đầu tư khác. NHNN tiếp tục theo dõi đánh giá việc xây dựng và triển khai cơ cấu lại của các đơn vị này, đồng thời NHNN có văn bản đề nghị các tập đoàn, TCT chỉ đạo, đôn đốc các TCTD này hoàn thiện phương án trình NHNN phê duyệt.

Với những TCTD phi ngân hàng hoạt động bình thường, NHNN cũng tổ chức tái cơ cậu nhằm nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Hiện NHNN đã nhận 11/11 phương án cơ cấu lại, trong đó Thống đốc đã phê duyệt 8 phương án, đang chỉ đạo hoàn thiện các phương án còn lại để sớm phê duyệt.


Tùng Lâm

hangnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên